Tìm khung giờ vàng từ khóa chính trong SEO Youtube

Tìm khung giờ vàng từ khóa chính trong SEO Youtube


Mỗi từ khóa sẽ có một thời gian tìm kiếm lớn trong ngày, vậy làm thế nào để tìm được khung thời gian đó?

🔥 Tìm khung giờ vàng từ khóa chuẩn theo thống kê của google 
B1: Vào https://trends.google.com/trends/?geo=US
B2: Điền từ khóa cần đánh giá
B3: Chọn quốc gia, khung thời gian 7 ngày, tìm kiếm trên Youtube 
B4: Những đỉnh cao nhất chính là thời gian lượt tìm kiếm và xem nhiều nhất, khung giờ vàng chính là tgian trước 1-2h thời gian của từ khóa đó.
Chú ý: Khung biểu đồ cần có dạng hình SIN đều hoặc đang lên, những từ khóa có biểu đồ không có quy luật hoặc dưới mức 25 điểm đều ko đạt yêu cầu